Logo GM Real

Wat er ook gebeurt: u kan op uw beide oren slapen

Vastgoed kopen is en blijft een interessante investering, maar het is en blijft ook een investering waarvoor u een aanzienlijke som geld reserveert. U wil natuurlijk geen “kat in een zak” kopen en het voelt toch wat ongemakkelijk om iets te kopen dat nog niet bestaat. 

Bescherming door de Wet Breyne

We kunnen u gerust stellen. Om de vroegere wanpraktijken in de bouwsector een halt toe te roepen, is sinds 1971 de Wet Breyne van toepassing als u “op plan” koopt. En wij zijn verplicht alle voorwaarden van de Wet Breyne in onze verkoopovereenkomst op te nemen. Indien wij deze wet niet respecteren, dan kan er gewoonweg geen verkoop afgesloten worden.

Een paar voorbeelden

  • We mogen u niet meer dan 5 % voorschot vragen.
  • We zijn verplicht in uw compromis de startdatum van de werken te vermelden.
  • Ook het aantal werkdagen dat we nodig hebben om het project te bouwen wordt vermeld.
  • Bovendien hebt u recht op een schadevergoeding per dag dat we te laat zouden klaar zijn met de werken.
  • Uw beste garantie is dat de Wet Breyne ons verplicht om een 100% voltooiingswaarborg af te sluiten bij één van de Belgische grootbanken. Dit betekent dat de bank u 100% garantie biedt. Niet enkel financieel, maar ook voor de volledige afwerking van uw appartement of het faillissement of overlijden van de projectontwikkelaar of zijn hoofdaannemer.

VERRASSEND VEEL VOOR JE BUDGET

Kwaliteitsvol wonen, met de nodige garanties 

Voor GM Construct zijn unieke kwaliteitsnormen de belangrijkste troeven en vormen het draaiboek voor ieder nieuw project. We selecteren met zorg en opteren voor gereputeerde architecten en gerenommeerde aannemers die zich perfect in onze aanpak kunnen inpassen. Zo kunnen we u als bewoner steeds de kwaliteit garanderen waarvoor GM Construct staat.

Vanaf ontwerp tot realisatie vormt de juiste beleving van licht en ruimte, groene omgeving, rust en privacy, oog voor kwaliteit, detail en esthetiek de rode draad.

Voor de buiten- en binnenafwerking van uw woonruimte worden alle materialen met zorg geselecteerd en vakkundig geplaatst. Wij kijken voortdurend uit naar  vooruitstrevende bouwtechnieken en duurzame partnerrelaties om uw comfort, gebruiksgemak en woonkwaliteit te garanderen

GM Construct bvba heeft in de loop der jaren een sterk kwaliteitsimago weten op te bouwen, gesteund op ligging, architectuur, kwaliteit en duurzaamheid. Dit alles maakt dat uw investering bij GM Construct gelijk staat aan een waardevaste en toekomstgerichte investering

ENERGIEZUINIG

We denken aan het milieu

De klassieke energiebronnen staan onder druk, het milieu lijdt onder onze consumptie en de energiefacturen stijgen. Onze gebouwen zijn ontegensprekelijk energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en staan akoestisch op punt. Energie besparen start met de eerste pennentrek van de architect, een doorgedreven isolatie en een verwarmingsinstallatie met een hoog rendement ! Voor ieder project doet GM Construct beroep op de diensten van een gerenommeerd en onafhankelijk ingenieurs-studiebureau die ondersteuning biedt voor het gehele energiezuinigheidsconcept.

Uw energiekost is onze zorg

Onze bouwprojecten voldoen ruimschoots aan de nieuwste wettelijke eisen en dat maakt het wonen in een nieuwbouwappartement extra comfortabel. Het dak, de gevels en de scheidende muren zijn extra goed geïsoleerd. Bovendien zijn de appartementen uitgerust met een geavanceerd ventilatiesysteem. Ongeveer 70% van het energieverbruik in het huishouden gaat naar verwarming en staat bovenaan het prioriteitenlijstje als het gaat om energiebesparing. Om hieraan tegemoet te komen werd voor onze recente projecten gebruik gemaakt van vooruitstrevende verwarmingstechnieken zoals de geothermische verwarming. Uw energiekost is onze zorg …

WAARBORG / PRIJS / KWALITEIT

In elke fase van het bouwproject waken wij over de rentabiliteit, kwaliteit en timing. Transparantie en duidelijkheid over het budget en de planning zijn de basis-ingrediënten voor elke samenwerking.

Werken binnen een afgesproken termijn tegen een vooropgesteld budget is een insteek waar we nauw op letten zonder de kwaliteit van de constructie en afwerking uit het oog te verliezen.

Investeren in vastgoed levert, omwille van de hoge graad van afwerking en unieke ligging, bij ons mooie resultaten op! Zowel op lange als korte termijn.

De juiste partners

Ons permanente streven naar kwaliteit en duurzaamheid uit zich ook in de keuze van onze partners. We selecteren met zorg en opteren voor langetermijnrelaties met leveranciers die zich perfect in onze aanpak kunnen inpassen. Zo kunnen we u als klant steeds de kwaliteit garanderen waarvoor GM Construct staat .

DUURZAAM

Kwalitatief wonen betekent duurzaam wonen. Op vlak van duurzaamheid worden enkel kwaliteitsvolle materialen gebruikt, in combinatie met vooruitstrevende en milieuvriendelijke technieken. Daarom sluit GM Construct geen compromissen op het vlak van materiaalkeuze en afwerking. De materialen zijn bovendien nooit opzichtig, maar schitteren door hun ingetogen klasse en slimme details Een woning moet vandaag, morgen en ook in de toekomst voldoen aan uw wensen. Ons permanente streven naar kwaliteit en duurzaamheid uit zich ook in de keuze van onze partners.

Zeer beknopt en waterdicht Lastenboek

Het lastenboek vormt de DNA van een huis, de weergave van zijn kwaliteitsniveau. Het biedt essentiële informatie over de basisafwerking, alsook wat u precies voor uw investering of budget krijgt. De grote lijnen zijn standaard, maar de details verschillen van project tot project en zijn bepalend voor de kwaliteit en de duurzaamheid van uw bouwproject. Voor ieder bouwproject wordt er steeds een zeer beknopt en waterdicht commercieel lastenboek samengesteld dat u op éénvoudig verzoek en vrijblijvend kan bekomen. Onze standaardafwerking en basisbudgetten zullen u alvast bekoren en overtuigen. Hiermee willen wij ons onderscheiden !

Uw BEN-woning : Bijna Energie Neutrale woning

Om u een interessante en gezonde investering aan te bieden, moeten wij ervoor zorgen dat u vastgoed koopt met een lage energiefactuur. Wij bouwen uw BEN- woning: uw Bijna Energie Neutrale woning voor een correcte prijs. Vandaag is dat voor u de beste investering en uw garantie voor een mooie meerwaarde morgen.

Bouwen volgens de regels van morgen

Wij kiezen er heel bewust voor om nu al te bouwen volgens normen die strikter zijn dan de actuele wettelijke regels. Door beter te isoleren, energiezuinige technieken toe te passen en onderhoudsvriendelijke materialen te gebruiken. Zonder onredelijk hoge kostprijzen.

Spijkerharde garanties. 10 jaar lang.

U wil perfectie. Wij ook. We zijn dus heel kieskeurig in onze selectie van aannemers, en hechten het allergrootste belang aan hun reputatie en het vakwerk dat zij leveren.

Iets fout gelopen? We lossen het op!

Maar niemand is onfeilbaar en waar mensen samenwerken, kan er iets fout lopen. Kleine mankementen worden door ons aangepakt binnen het eerste jaar, uiteraard volledig onder garantie. Indien er op langere termijn één of ander ernstig gebrek zou opduiken, dan treedt onze wettelijk verplichte 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering in werking.

U zoekt een veilige investering in vastgoed?

Maak een afspraak